Välkommen till den officiella förbundsidan för Svenska Fotzonterapi- Reflexologiförbundet. Här finner du senaste informationen från förbundet och dess styrelse.


SFRF är en ideell förening, religöst och politiskt obunden, vars medel skall användas för att främja zonterapin/reflexologin som komplementär och alternativ medicinsk behandlingsform.


SFRFs ändamål är:


* att aktivera till utveckling och förbättring av den terapeutiska metoden.


* att sprida kännedom om zonterapin/reflexologi och få den fullt accepterad som behandlingsform.


* att verka för goda yrkeskunskaper dvs övervaka medlemmarnas utbildning och examination.


* att bevaka och hålla kontakt med berörda myndigheter och opinonsbildare och allmänhet samt kollegor - även i utlandet - och att hålla sig jour med forskning om zonterapin/reflexologi och själv stimulera till sådan.

Välkommen till SFRF!

Förbundsordförande:

Stefan Bokström

Tel: 035-188265

stefanbtcm@gmail.com


Förbundsexpedition:

Doris Johansson

Tel: 090-46949

dorisalt.behandling@telia.com


Kassör:

Ivarsson, Anette

Hem:Wismhult 105, 314 97 Torup

0345-31185, 070-7998885

Klinik:NaturZonen, Wismhult 105, 314 97 Torup

0345-31185, 070-7998885, fax 0345-31185

naturzonen.anette@gmail.comFörbundsexpeditionens adress:

SFRF

c/o Doris Johansson

Röbäcksmyran 11

905 87 Umeå

Tel: 090-46949


Nyfiken på forskning?! titta in på Forskningsfliken. Håll till godo!


Nyhet! ReflexZoner finns i digital form på fliken Forskning/ReflexZoner


Ansökan om medlemskap i SFRF

SFRF | c/o Doris Johansson | Röbäcksmyran 11 905 87 Umeå | Tel: 090-46949 | Länktips