Gå med som Studerande i SFRF!


Kostnad 500:-/ årFölj oss på Facebook:

Välkommen till den officiella förbundsidan för Svenska Fotzonterapi- Reflexologiförbundet. Här finner du senaste informationen från förbundet och dess styrelse.


SFRF är en ideell förening, religöst och politiskt obunden, vars medel skall användas för att främja zonterapin/reflexologin som komplementär och alternativ medicinsk behandlingsform.


SFRFs ändamål är:


* att aktivera till utveckling och förbättring av den terapeutiska metoden.


* att sprida kännedom om zonterapin/reflexologi och få den fullt accepterad som behandlingsform.


* att verka för goda yrkeskunskaper dvs övervaka medlemmarnas utbildning och examination.


* att bevaka och hålla kontakt med berörda myndigheter och opinonsbildare och allmänhet samt kollegor - även i utlandet - och att hålla sig jour med forskning om zonterapin/reflexologi och själv stimulera till sådan.

Det här är ett textfält.


Ni kan skriva er text inom ramen till det ni önskar.


Ramen går självklart att förstora. Vill ni ha tillgång till den funktionen och andra inställningar så klicka med musen på verktygsikonen nere till höger.

Kallelse till årsmöte 6 april 16.00 Stora Frögården, 386 60 Mörbylånga.

Välkommen till SFRF!

Förbundsordförande:

Stefan Bokström

Tel: 035-188265

stefanbtcm@gmail.com


Förbundsexpedition:

Doris Johansson

Tel: 090-46949

dorisalt.behandling@telia.com


Kassör:

Christina Jakobsson Byheden

Tel: 0736-578224

naturhalsa@yahoo.se

Vi laddar för ett härligt Reflexologiår!


SFRF 40 år april-18


Anmälan om medlemsskap i


SFRF

Kontakta:


dorisalt.behandling@telia.com

SFRF | c/o Doris Johansson | Röbäcksmyran 11 905 87 Umeå | Tel: 090-46949 | Länktips