Förbundsordförande:

Stefan Bokström

Tel: 035-188265

stefanbtcm@gmail.com


Förbundsexpedition:

Doris Johansson

Tel: 090-46949

dorisalt.behandling@telia.com


Kassör:

Christina Jakobsson Byheden

Tel: 0736-578224

naturhalsa@yahoo.se

Anmälan om medlemsskap i

SFRF Kontakta:


dorisalt.behandling@telia.com

Följ oss på Facebook:


GDPR vad gäller ?


titta in på


www.verksamt.se/driva


Gå med som Studerande i SFRF!


Kostnad 500:-/ årVälkommen till den officiella förbundsidan för Svenska Fotzonterapi- Reflexologiförbundet. Här finner du senaste informationen från förbundet och dess styrelse.


SFRF är en ideell förening, religöst och politiskt obunden, vars medel skall användas för att främja zonterapin/reflexologin som komplementär och alternativ medicinsk behandlingsform.


SFRFs ändamål är:


* att aktivera till utveckling och förbättring av den terapeutiska metoden.


* att sprida kännedom om zonterapin/reflexologi och få den fullt accepterad som behandlingsform.


* att verka för goda yrkeskunskaper dvs övervaka medlemmarnas utbildning och examination.


* att bevaka och hålla kontakt med berörda myndigheter och opinonsbildare och allmänhet samt kollegor - även i utlandet - och att hålla sig ajour med forskning om zonterapin/reflexologi och själv stimulera till sådan.Välkommen till SFRF!


SFRF | c/o Doris Johansson | Röbäcksmyran 11 905 87 Umeå | Tel: 090-46949 | Länktips