Välkommen till den officiella förbundsidan för Svenska Fotzonterapi- Reflexologiförbundet. Här finner du senaste informationen från förbundet och dess styrelse.

SFRF är en ideell förening, religöst och politiskt obunden, vars medel skall användas för att främja zonterapin/reflexologin som komplementär och alternativ medicinsk behandlingsform.

SFRFs ändamål är:

* att aktivera till utveckling och förbättring av den terapeutiska metoden.

* att sprida kännedom om zonterapin/reflexologi och få den fullt accepterad som behandlingsform.

* att verka för goda yrkeskunskaper dvs övervaka medlemmarnas utbildning och examination.

* att bevaka och hålla kontakt med berörda myndigheter och opinonsbildare och allmänhet samt kollegor – även i utlandet – och att hålla sig ajour med forskning om zonterapin/reflexologi och själv stimulera till sådan.

Gå med som Studerande i SFRF!
Kostnad 500:-/ år


Anmälan om medlemsskap i SFRF Kontakta:
dorisalt.behandling@telia.com


GDPR vad gäller?
Titta in på:
www.verksamt.se/driva
Länktips


Förbundsordförande:

Stefan Bokström
Tel: 035-188265
stefanbtcm@gmail.com


Förbundsexpedition:

Doris Johansson
Tel: 0703 989949
dorisalt.behandling@telia.com


Kassör:

Alice Lindholm
070-3080185
alice@akuzonkliniken.se