Åkommor

Eftersom varje människa är en individ och unik kan inga expempel på typbehandlingar ges. Behandlingen blir individuellt anpassad. Behandlingen kan användas av människor i alla åldrar som vill bevara sin hälsa och höja sin livskvalitet. Tag kontakt med din närmaste zonterapeut för mer information.


Zonterapi -Reflexologi är exempelvis lämplig vid


* Allergiska besvär och eksem

* Barnlöshet

* Cirkulationsproblem

* Förhöjt blodtryck

* Huvudvärk och migrän

* Klimaterie- och övergångsbesvär

* Luftvägsbesvär

* Matsmältnings- och gallbesvär

* Muskel- och skelettsmärtor

* Oregelbunden och smärtsam menstruation

* Oro och stress

* Ryggskott

* Sömnlöshet

* Urinvägsproblem

* Öron- och bihåleinflammation


Zonterapi -Reflexologi får ej enligt nuvarande lag ges vid eller till


* Barn under 8 år

* Cancer

* Diabetes

* Veneriska sjukdomar

SFRF | c/o Doris Johansson | Röbäcksmyran 11 905 87 Umeå | Tel: 090-46949 | Länktips