SFRF bildades 1978 under namnet Svenska Fotzonterapeuters Riksförbund. Grundarna var Viggo Jensen och Börge Sörensen. Viggo Jensen startade även den första svenska RFZ-skolan som var placerad i Göteborg och därefter i Ucklum.

SFRF är ett yrkesförbund för zonterapeuter/reflexologer med god medicinsk utbildning och goda kunskaper inom zonterapi/reflexologi.

SFRF anordnar fortbildning för sina medlemmar minst en gång per år till ett
subventionerat pris.

SFRF utger en medlemstidning vid namn ReflexZoner. Tidningen utkommer fyra gånger per år.

SFRF deltar i NRN (Nordic Reflexolgy Network). Detta är en nordisk sammanslutning av zonterapeuter och reflexologer.

SFRF är medlem i RIEN (Reflexology in Europe Network)

SFRF har internationella kontakter genom ICR (International Conference of Reflexology) ICR är en internationell sammanslutning av terapeuter från hela världen.

Medlemsskap 1950:- varav 100:- är medlemsavgift.
Subventionerad ansvarsförsäkring (Gefvert) 820:-
Som medlem har du möjlighet att teckna förmånlig Praktikförsäkring och
Avbrottsförsäkring genom Gefvert.

Elevmedlemsskap 500:-
ReflexZoner 4 st/år, subventionerad fortbildning och medverka på årsmöte,
dock ej rösträtt.

Kontaktperson:
Doris Johansson: 0703 989949   dorisalt.behandling@telia.com