Om SFRF

SFRF bildades 1978 under namnet Svenska Fotzonterapeuters Riksförbund. Grundarna var Viggo Jensen och Börge Sörensen. Viggo Jensen startade även den första svenska RFZ-skolan som var placerad i Göteborg och därefter i Ucklum.


SFRF är ett yrkesförbund för zonterapeuter/reflexologer med god medicinsk utbildning och goda kunskaper inom zonterapi/reflexologi.


SFRF anordnar fortbildning för sina medlemmar minst en gång per år.


SFRF utger en medlemstidning vid namn ReflexZoner. Tidningen utkommer fyra gånger per år.


SFRF deltar i NRN (Nordic Reflexolgy Network). Detta är en nordisk sammanslutning av zonterapeuter och reflexologer.


SFRF är medlem i RIEN (Reflexology in Europe Network)


SFRF har internationella kontakter genom ICR (International Conference of Reflexology) ICR är en internationell sammanslutning av terapeuter från hela världen.

SFRF | c/o Doris Johansson | Röbäcksmyran 11 905 87 Umeå | Tel: 090-46949 | Länktips