Välkommen till oss som medlem!

SFRF bildades 1978 under namnet Svenska Fotzonterapeuters Riksförbund. Grundarna var Viggo Jensen och Börge Sörensen. Viggo Jensen startade även den första svenska RFZ-skolan som var placerad i Göteborg och därefter i Ucklum.


SFRF är ett yrkesförbund för zonterapeuter/reflexologer med god medicinsk utbildning och goda kunskaper inom zonterapi/reflexologi.


SFRF anordnar fortbildning för sina medlemmar minst en gång per år till ett

subventionerat pris.


SFRF utger en medlemstidning vid namn ReflexZoner. Tidningen utkommer fyra gånger per år.


SFRF deltar i NRN (Nordic Reflexolgy Network). Detta är en nordisk sammanslutning av zonterapeuter och reflexologer.


SFRF är medlem i RIEN (Reflexology in Europe Network)


SFRF har internationella kontakter genom ICR (International Conference of Reflexology) ICR är en internationell sammanslutning av terapeuter från hela världen.Medlemsskap 1950:- varav 100:- är medlemsavgift.


Subventionerad ansvarsförsäkring (Gefvert) 800:-


Som medlem har du möjlighet att teckna förmånlig Praktikförsäkring och


Avbrottsförsäkring genom Gefvert.
Elevmedlemsskap 500:-


ReflexZoner 4 st/år, subventionerad fortbildning och medverka på årsmöte,


dock ej rösträtt.


Kontaktperson


Doris Johansson: 0703 989949 dorisalt.behandling@telia.com
SFRF | c/o Doris Johansson | Röbäcksmyran 11 905 87 Umeå | Tel: 090-46949 | Länktips