Eftersom varje människa är en individ och unik kan inga expempel på typbehandlingar ges. Behandlingen blir individuellt anpassad. Behandlingen kan användas av människor i alla åldrar som vill bevara sin hälsa och höja sin livskvalitet. Tag kontakt med din närmaste zonterapeut för mer information.

Zonterapi -Reflexologi är exempelvis lämplig vid

* Allergiska besvär och eksem
* Barnlöshet
* Cirkulationsproblem
* Förhöjt blodtryck
* Huvudvärk och migrän
* Klimaterie- och övergångsbesvär
* Luftvägsbesvär
* Matsmältnings- och gallbesvär
* Muskel- och skelettsmärtor
* Oregelbunden och smärtsam menstruation
* Oro och stress
* Ryggskott
* Sömnlöshet
* Urinvägsproblem
* Öron- och bihåleinflammation

Zonterapi -Reflexologi får ej enligt nuvarande lag ges vid eller till

* Barn under 8 år
* Cancer
* Diabetes
* Veneriska sjukdomar