Onekligen är det en billigare läkemetod att trycka på sin tå än att behöva betala dyra läkar- och apotekarräkningar.

I Allers Familj-Journal kunde man 1916 läsa en lång artikel om zonterapi.

Historia

Urgammal läkekonst

Zonterapins ursprung får man söka i förhistorisk tid. Man har hittat väggmålningar, utvisande zonterapibehandling, i gravkammare i Egypten. De är troligen från omkring år 2330 före Kristus.


Zonterapin fördes vidare från generation till generation, men glömdes delvis bort för att sedan återupptäckas i början på 1900-talet. Den användes fortfarande bland indianerna i USA.


Efter återupptäckten fördes den från USA via England, Tyskland och Danmark till Sverige i början på 1970-talet.


Numera är det en känd behandlingsmetod i hela världen.


Camonicadalen, Italien c:a 1000 år f.kr.

SFRF | c/o Doris Johansson | Röbäcksmyran 11 905 87 Umeå | Tel: 090-46949 | Länktips